علایق تحقیقاتی

علایق تحقیقاتی

 

علایق تحقیقاتی حال حاضر

علاقه تحقیقاتی حال حاضر من بازشناسی الگو در حالت های با نمونه کم (small sample) است. بطور ویژه در این حالت تخمین خطا (Error Estimation) موضوع مهمی می باشد. حوزه های کاربردی نیز که من بر روی آنها تمرکز دارم، استفاده از این تکنیک ها در مسائل مرتبط با درمان سرطان می باشد.

همچنین کار در مرکز تحقیقاتی sequencing و آشنایی با Next-Gen Sequencing این فرصت را به من داده است تا لذت (و بطور همزمان سختی های) کار علمی در لبه علم ژنتیک را نیز بچشم. در این میان، مدلسازی ابزارهای طیف سنجی و کاربرد آنها در Proteomics و کشف عامل های پروتئینی بیماری ها، کار موازی من در حال حاضر است.

 

الگوریتم رقابت استعماری

این الگوریتم نه علاقه حال حاضر من است نه گذشته. من با این الگوریتم مدت زیادی است که زندگی می کنم. از آن خیلی چیزها را یاد گرفته ام. حتی بخشی از قالب فکری من در نگاه به دنیای اطرافم بعد از آشنایی با این الگوریتم تغییر کرد. این الگوریتم حاصل کار کارشناسی ارشد من در دانشگاه تهران می باشد که امروز مورد اقبال جامعه علمی محاسبات تکاملی قرار گرفته و به وفور استفاده می شود. در عین حال که من عملاً کار مستقیم علمی روی این الگوریتم ندارم؛ اما تا حد امکان دانشجویان علاقه مند را در مراحل مختلف استفاده از آن راهنمایی می کنم. اگر علاقه مند به استفاده از این الگوریتم هستید، وبسایت محاسبات تکاملی را ببینید. با من نیز می توانید در تماس باشید.

علایق تحقیقاتی قبلی

منظور از عبارت قبلی در اینجا به این معنی نیست که من این حوزه ها را دیگر کنار گذاشته ام. در حقیقت، دسته بندی این علایق در بخش “علایق قبلی”، قبول اجبار واقعیات زندگی آکادمیک و لزوم تمرکز بر روی بخشی از حوزه علم است.
  • ماشین بینایی و پردازش تصویر
  • شناسایی سیستم
  • شبکه های عصبی مصنوعی